Despre APT Bucovina

Ce este ASOCIAŢIA PENTRU TURISM BUCOVINA?

APT Bucovina a luat fiinţă la finele anului 2001 la iniţiativa comună a Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Suceava, a biroului IBD-GTZ în România şi cu sprijinul Ministerului Turismului, a factorilor din administraţia publică şi a tuturor agenţilor din turism.

Pe parcursul derulării activităţii a beneficiat de sprijinul CIPE-USAID, care s-a implicat în finalizarea unor acţiuni ale asociaţiei (consultanţă, finanţare).

Cei care doresc să sprijine acţiunea de promovare a Bucovinei ca destinaţie turistică şi să îşi promoveze şi propria afacere din turism în acelaşi timp, se pot alătura membrilor asociaţiei (persoane fizice sau juridice).

AVANTAJE ALE MEMBRILOR

  • beneficiază de consultanţă gratuită în ceea ce priveşte activitatea lor, poziţionarea pe piaţă a produsului turistic şi alcătuirea materialelor promoţionale;
  • participă la work-shopuri şi seminarii organizate de către asociaţie;
  • beneficiază de proiectele cu finanţare europeană derulate prin asociaţie;
  • beneficiază de participare gratuită în standurile acordate asociaţiei la târguri şi expoziţii;
  • sunt reprezentaţi şi promovaţi într-un mod unitar la târgurile şi expoziţiile de turism, sub brand-ul „Bucovina”;
  • primesc informări periodice privind târgurile de turism naţionale şi internaţionale, evenimente din turism, schimbările de legislaţie etc.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ŞI COTIZAŢII

Membrii Asociaţiei pentru Turism Bucovina pot fi persoane fizice sau juridice care cunoscând statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile sale, înţelegând ca prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopului. Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană indiferent de cetăţenie, naţionalitate, sex, religie, orientare politică, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în alineatul precedent şi îşi manifestă prin cerere scrisă această dorinţă.

La aderare se percepe o taxă de înscriere, al cărei cuantum este stabilit de către adunarea generală. Cererile de înscriere în asociaţie se depun la consiliul director şi se aprobă de către acesta cu majoritate simplă de voturi. Adunarea generală validează cererile de înscriere primite şi aprobate de către consiliul director în perioada dintre două adunări generale. Noii membri nu au drept de vot la adunarea generală în care aceştia sunt validaţi pentru nici unul din punctele aflate pe ordinea de zi, dreptul de vot al acestora se va exercita începând cu adunarea generală imediat următoare.

Tipărire