EUROPETOUR

Promovarea turismului cultural în vederea păstrării patrimoniului european

Erasmus+
EuropeTour
 

Patrimoniul cultural este unul dintre principalele motive pentru care turiştii aleg să viziteze Europa. De la muzee la biserici sau mănăstiri, de la ateliere meşteşugăreşti păstrătoare de tradiţii la festivaluri, vizitatorii au nenumărate posibilităţi de a explora, de a învăţa şi de a experimenta.

Cultura europeană nu este limitată doar la arealul urban. Pretutindeni, în zonele rurale, pot fi întâlnite vestigii ale dezvoltării culturale, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre. Importante monumente culturale şi religioase, case vechi cu arhitectură tradiţională, obiceiuri populare şi meşteşuguri păstrate din generaţie în generaţie, gastronomia locală sunt doar câteva dintre atracţiile zonelor rurale din spaţiul european.

În acest context, scopul proiectului EUROPETOUR (1.09.2015-31.08.2018) este de a promova turismul cultural şi de a îmbunătăţi dezvoltarea profesională a stakeholderilor din domeniul turismului din zonele rurale. Activităţile din cadrul proiectului au în vedere dezvoltarea abilităţilor managerilor şi angajaţilor din turism de a crea oferte atractive şi inovative şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de marketing turistic prin folosirea reţelelor de socializare.

Consorţiul este constituit din 10 parteneri din 8 ţări (Austria, Belgia, Bulgaria, Germania, Italia, Polonia, România şi Spania), reprezentând reţele cultural-turistice, furnizori de formare profesională în turism, autorităţi publice locale şi regionale.

Pagina web a proiectului: www.europetour.tips

Partenerii din cadrul acestui proiect sunt:

Tags: Erasmus+

Tipărire